Ensamrätt

Den som har skapat eller äger en immateriell tillgång får i regel en tidsbegränsad ensamrätt till sin produkt. Ensamrätten innebär en rätt att använda produkten. Sådan användning som omfattas av ensamrätten är bl.a. rätten att producera exemplar av sitt verk eller licensiera ut en rätt att använda en patenterad uppfinning till annan. Ensamrätten finns inom immaterialrättens alla delar, dvs. både upphovsrätten och dess närstående rättigheter samt inom de industriella rättsskydden som bl.a. patent, varumärkes- och mönsterskydd. Idéen bakom ensamrätten är att främja innovation och kreativitet. Ensamrätten fungerar som en belöning där den som skapat en tillgång erhåller en ensamrätt för att kunna profitera på sitt verk. Ensamrätten underlättar således även kommersialiseringen av nya produkter. Ensamrätten kan begränsas genom vissa inskränkningar i lag. Ett exempel på en sådan inskränkning är begränsningen av en upphovsmans ensamrätt genom rätten för var och en att kopiera ett verk för privat bruk.

Kontakta oss

MarLaw skyddar din integritet och hanterar din personliga information i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Advokatbyrån MarLaw (organisationsnummer 556358-3508) ansvarar för personuppgifter som skickas till oss. All behandling av personuppgifter utförs enligt denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.