Fildelning

“Genom att filerna ställs till förfogande för andra sker ett upphovsrättsligt överförande till allmänheten, vilket är en ensamrätt som förbehålls rättighetsinnehavaren”

internet delas filer i oändlighet. Men hur förhåller sig egentligen fildelning till upphovsrätten? Juristerna på MarLaw har stor kompetens på upphovsrättsområdet och kan erbjuda rådgivning inom alla frågor som rör fildelning och även länkning av upphovsrättskyddat material.

Som en introduktion till fildelning och upphovsrätt kan anges att grundrättigheterna i upphovsrätten är rätt att tillgängliggöra verket för allmänheten samt besluta om exemplarframställning (copyright = rätt att mångfaldiga). Fildelning kan ske på olika sätt där ett sätt är genom så kallade peer-to-peer-nätverk. I ett sådant kan anslutna användare, genom användning av speciella datorprogram, låta andra användare ta del av filer på deras datorer. Genom att filerna ställs till förfogande för andra sker ett upphovsrättsligt överförande till allmänheten, vilket är en ensamrätt som förbehålls rättighetsinnehavaren. En annan form av fildelning är genom så kallade bit-torrent-program. Torrentteknik innebär mycket kort att en större fil (exempelvis en film) fragmenteras till små filer, vilka sedan förs samman genom nedladdning i nätverk på internet. Fildelning genom bit-torrent innebär oftast att både exemplarframställning och överföring till allmänheten sker. Ett särskilt uppmärksammat fall angående bit-torrent är Pirate-Bay-målet där tre grundare av the Pirate Bay dömdes till fängelse för medhjälp till upphovsrättsintrång (Svea hovrätts dom av den 26 november 2010 i mål B 4041-09).

En stor del av de förut vanliga fildelningsprogrammen har dock på senare tid ersatts av streamingtjänster så som Spotify och Netflix. Genom streaming uppstår förvisso en kopia av verket på mottagarens dator, men kopian är (oftast) endast tillfällig – och sådana tillfälliga kopior är lagliga enligt 11 a § URL.

Kontakta någon av MarLaws skickliga jurister om du har frågor om bland annat

  • Upphovsrätt och streaming
  • Dina verk sprids olovligen
  • Exemplarframställning för privat eller affärsmässigt bruk