Livsmedel – marknadsföring och avtal i ljuset av covid-19 – 23 juni 2020

2020-06-01

Varmt välkommen till ett webbinarium som riktar sig till dig som arbetar inom livsmedelsbranschen där du får lära dig mer om marknadsföring av livsmedel i ljuset av covid-19. Under webbinariet diskuterar vi avtalsrättsliga frågor som kan uppkomma vid exempelvis produktionsstopp på grund av sjukdom eller importrestriktioner. Marknadsföring av livsmedel och kosttillskott som anspelar på människors…

Läs mer

Webbinarium: Två år med GDPR

2020-05-26

Den 25 maj 2020 är det två års sedan EU:s Dataskyddsförordning trädde ikraft. Varmt välkommen på ett webbinarium där juristerna Jonas Holm och Cecilia Torelm Tornberg går igenom legala riskmoment, praktiska svårigheter i tillämpningen och talar om myndigheternas tillsynsarbete.   Under webbinariet går vi bland annat igenom följande: Så bör din organisation ha anpassat sin verksamhet Har…

Läs mer

Nytt om ångerrätten vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler

2020-05-19

Den 1 maj 2020 ändrades lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). Ändringarna innebär en skärpning av näringsidkarens skyldighet att lämna information till en konsument före ingåendet av ett distansavtal eller ett avtal utanför fasta affärslokaler. De nya reglerna innebär att näringsidkaren ska tillhandahålla konsumenten ett standardformulär som han eller hon kan använda…

Läs mer

Utbildning: Digital Single Market – nya krav på marknadsföring och försäljning 2020-05-25

2020-05-08

Digital kunskapsboost Vi ser nu en av de största förändringarna vad gäller sanktioner och tillsyn avseende företagens marknadsföring. Sanktionerna ökar rejält och liknar de vi fått genom GDPR, de värsta överträdelserna ska kunna sanktioneras med 4% av årsomsättningen. Marknadsföringsrättsliga överträdelser har hittills sanktionerats med förbud vid vite och vid allvarliga överträdelser har även marknadsstörningsavgift kunnat utdömas. Nu…

Läs mer

Webbinarium: Avtalsfrågor och avtalshantering i coronatider 2020-05-13

2020-05-08

Välkommen till ett webbinarium där du får lära dig mer om avtalsrättsliga frågor, och få tips och råd gällande praktisk avtalshantering i en tid som präglas av corona. Det är viktigt att du som företagare kan avgöra vilka rättigheter och skyldigheter du har gentemot dina affärsmässiga relationer som kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra avtalsparter i en kris såsom pandemin. Det handlar…

Läs mer

Advokatfirman MarLaw i samarbete med IFI: Inspelat webbinarium om hantering av avtalsfrågor och tvister 

2020-05-08

Advokatfirman MarLaw i samarbete med IFI: IFI erbjuder en inspelat webbinarium med Cecilia Torelm Tornberg och Sandra Hanson, Advokatbyrån MarLaw, där du får viktiga tips och råd gällande hur du och din verksamhet hantering av avtalsfrågor och tvister under pandemin.   Många företag funderar över om, när och hur force majeure klausuler kan tillämpas i förhållande…

Läs mer

Contact us

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.