Vår historia

 

1969

Advokatfirman MarLaw AB – Advokatfirman för Marknadsrätt, startades 1969 av Näringslivets Delegation för Marknadsrätt, som bestod av 26 näringslivsorganisationer.

 

1971

Byrån blev ett expertorgan för råd och vägledning till företag angående tolkningen och tillämpningen av den lagstiftning angående otillbörlig marknadsföring som sedan trädde i kraft 1971.

 

 

1980-talet

I mitten av 1980-talet gjordes en management-buy-out, varvid två av byråns jurister blev delägare och drev byrån vidare med oförändrad specialinriktning på marknadsrätt och immaterialrätt.

 

1996

Advokatfirman blev medlem i Advokatsamfundet.

 

2012

Advokatfirman för Marknadsrätt AB bytte i augusti 2012 namn till Advokatfirman MarLaw AB. MarLaw är en förkortning av ordet market law, det rättsområde som MarLaw är specialiserade på. Namnet speglar nu byråns modernitet och djupa kunskap som byggts upp under fyra decennier. Även byråns kommunikationskoncept sågs över och moderniserades. Namnbytet var ett viktigt steg för att fungera väl mot MarLaws allt fler internationella klienter.

 

Idag

MarLaw är en affärsjuridisk byrå med specialistkompetens inom marknadsrätt, immaterialrätt och IT-rätt, GDPR samt avtalsrätt. Vi bistår med såväl rådgivning som förhandlingar inför myndigheter, skiljenämnder och domstolar, särskilt ofta i Patent- och marknadsdomstolen. Advokatfirmans uppdragsgivare är främst större företag, offentliga som privata. Vi har ett unikt nätverk i och utanför Europa och företräder därmed klienter på de flesta marknader.

Kontakta oss idag