Vi utbildar branschen

Våra olika utbildningar ger praktisk vägledning om den juridiska spelplanen som gäller för all form av marknadskommunikation. Våra utbildningar kan skräddarsys för att passa just Ert behov och vi anpassar utbildningarna så att innehållet är relevant för den verksamhet som Ni bedriver.

Kontakta oss idag

Våra jurister är flitigt efterfrågade som föreläsare och har lång erfarenhet inom vårt juridiska område. Vi utbildar bl.a. ansvariga reklamutgivare (ARU) för Sveriges Kommunikationsbyråer. Våra jurister utbildar även företag, organisationer, universitet, högskolor och reklamskolor såsom Berghs School of Communication och IHR. Våra utbildningar innefattar även uppdragsutbildningar i samarbete med bl.a. Företagsekonomiska Institutet (FEI).

Nedan följer mer information om Advokatfirman MarLaws samarbetspartners gällande utbildning.