Visselblåsartjänst

Ett bra visselblåsarsystem bygger på erfarna utredare som besitter kunskap att bedöma de ärenden som kommer in. Advokatfirman MarLaw erbjuder nu en rapporteringstjänst i samarbete med Lantero. Tjänsten har till syfte att möjliggöra uppgiftslämning till en självständig och oberoende funktion för anslutna organisationer. Genom rapportering via tjänsten möjliggörs för att problemet plockas upp, utreds och att åtgärd kan ske. Rapporteringstjänsten fungerar som ett komplement i de fall anmälaren inte känner sig trygg att ta upp ärendet på sin arbetsplats direkt eller i de fall anmälaren anser att kanalen fungerar bättre av andra skäl. Via Advokatfirman MarLaws visselblåsartjänst är det möjligt att anmäla missförhållanden inom anslutna organisationer.

Anonymt uppgiftslämnande
MarLaw står som oberoende utredare av ärenden som lämnas. Uppgiftslämnaren är helt anonym och det finns ingen möjlighet att synliggöra dess identitet. Endast de jurister på Advokatfirman MarLaw som arbetar med tjänsten och det specifika ärendet kommer att kunna ta del av informationen som har lämnats av anmälaren. Eventuell begäran av kompletterande uppgifter sker alltid utan att Advokatfirman MarLaw, eller någon annan, har möjlighet att se den anonyma uppgiftslämnarens namn, mailadress eller annan information om personuppgifter.

 

Läs mer här

Testa vår Express Compliance Check

Gör en kostnadsfri marknadsrättslig kontroll online och få reda på om din marknadsföring innebär juridiska risker. Vid frågor kontakta oss.

Lanseras snart