Kärnvärden

Advokatfirman MarLaws – Advokatfirman för Marknadsrätt, vision är att alltid vara ledande inom rättsområdet marknadsrätt på den svenska marknaden. ”Vi verkar för att kvalitativt främja näringslivet intressen i samband med marknadsföring och verka för utvecklingen av tillbörliga affärsmetoder.” Advokatfirman MarLaw har många jurister som arbetar med marknadsrätt. Vi driver många marknadsrättsliga processer och ligger bakom en del av den använda utbildningslitteraturen inom området. Vi utbildar Sveriges reklambyråer och reklamköpare (ARU), universitet, högskolor, föreningar och Sveriges kommunikatörer (Svensk Kommunikationsrätt). Detta gör MarLaw tongivande på det marknadsrättsliga området. För att uppnå denna vision bygger vår verksamhet på följande kärnvärden; Spetskompetens, kvalitet och unikt engagemang.

Spetskompetens

Advokatfirman MarLaw AB – Advokatfirman för Marknadsrätt, erbjuder spetskompetens. Gedigen branschkunskap och intresse är grundläggande för att kunna erbjuda specialistkompetens. I över 50 år har vi arbetat med marknadsrätten vilket medför att advokatfirman kan tillhandahålla en god erfarenhet och kompetens. Vi ger relevanta, tydliga svar som fungerar som beslutsunderlag.

Kvalitet

Kvalitet är grundläggande för advokatfirmans arbetssätt. Vår ambition är att alltid tillhandahålla högsta möjliga kvalitet. Vår erfarenhet på det marknadsrättsliga området och ett synnerligt starkt intresse hos våra medarbetare är förutsättningen för att kunna erbjuda högsta kvalitet. Vår företagskultur bygger på att ständigt utveckla kompetensen hos våra medarbetare för att kunna uppnå våra kvalitetsmål och effektivisera våra tjänster samt arbetssätt. Det är våra medarbetares samlade kompetens och erfarenheter som används för att ge våra klienter rådgivning av högsta kvalitet. Erfarenheten ger den trygghet och självsäkerhet våra klienter efterfrågar.

 

Unikt engagemang

Våra medarbetare delar ett synnerligt starkt intresse för det marknadsrättsliga och immaterialrättsliga rättsområdet vilket medför en speciell gemenskap. Det genuina intresset i klientens affär och i expertområdet skapar naturligt de bästa förutsättningarna för att skapa ett framgångsrikt samarbete med våra klienter. Utifrån varje enskild situation och klienters specifika önskemål ställer vi det bästa teamet till förfogande. Detta kan bestå av allt från en enskild jurist till ett helt lag av specialister som leds av en rutinerad advokat. Vår ambition är alltid att vara en flexibel och skicklig samarbetspartner. Det ska vara lätt att samarbeta med oss och vi är alltid lätta att nå. Det innebär att ni alltid ska få precis den hjälp ni för tillfället behöver.

 

Med oss som ombud får ni både motpartens, domstolars och myndigheters respekt.

 

Kontakta oss idag