Nyheter

Ta del av MarLaws senaste nyheter om vad vi gör och vad som händer på vårt område. Se även till att hålla dig uppdaterad om kommande seminarium och utbildningar på vårt kalendarium.

Seminarium – GDPR – antiklimax eller tickande bomb?

2019-01-30

GDPR – antiklimax eller tickande bomb? 25 maj 2018 – men sedan då? Välkommen på frukostseminarium hos MarLaw där juristerna Henrik Palmcrantz och Filip Kylvåg går igenom viktiga händelser sedan EU:s dataskyddsförordning, GDPR, trädde ikraft den 25 maj 2018. Ställ dina frågor om GDPR nu efter att den värsta paniken lagt sig. Seminariet kommer att…

Läs mer

Processuella strategier i marknadsförings- och immaterialrättsliga mål

2018-11-06

Mål inom immaterialrätt, konkurrensrätt och marknadsföringsrätt tillhör de mest komplicerade och omfattande ärenden som handläggs i domstol. Genom att måltyperna sedan september 2016 är samlade i Patent- och marknadsdomstolarna ger det möjligheter till en effektivare handläggning, kombination av olika rättsgrunder och dessutom ett bättre tillvaratagande av enskilda domares spetskompetens. Välkommen på frukostseminarium där vi går…

Läs mer

Ny spellag

2018-11-05

Från och med den 1 januari 2019 börjar en ny spellag gälla i Sverige. Den nya lagstiftningen innebär i korthet nya åtgärder för att främja konsumentskydd och licensplikt för de flesta verksamheter. Konsumentskyddet består framförallt av att alla spelare måste registreras och allt spelande måste ske genom spelkonton. De som tillhandahåller spel måste även inför…

Läs mer

Marknadsföring och försäljning med hållbarhets- och miljöargument

2018-10-29

Hur navigera rätt med hållbarhets- och miljöargument i din kommunikation? ­­ – Välkommen på frukostseminarium! Klimat och hållbarhet är högt prioriterade frågor bland såväl företag och organisationer som enskilda individer, särskilt bland unga. Vi ser också att företag blir allt mer benägna att använda argument avseende sitt miljöengagemang i sin marknadsföring för att visa hur…

Läs mer

I gränslandet mellan marknadsföring och mutor

2018-10-24

Välkommen till ett högaktuellt seminarium om gränsen mellan marknadsföring och mutor! Sverige nämns ofta som ett land som har låg nivå av korruption. Rapporterna har dock ofta baserat sig på den upplevda korruptionen. Vi ser även att Sverige halkar efter i senare rapporter. I ljuset av senaste internationella korruptionsutredningar avseende vissa svenska bolag samt att…

Läs mer

Framtidens upphovsrätt

2018-10-24

EU-parlamentet har röstat igenom en ny upphovsrättsreglering som mött stor kritik runt om i Europa, det s.k. DSM-direktivet. Kritiker kallar den nya regleringen ett ”internetfilter” och jämför den med förhandscensur, något som förbjöds i Sverige redan år 1766. Med anledning av det nya direktivet bjuder MarLaw in till ett högaktuellt eftermiddagsseminarium där verksamma jurister diskuterar…

Läs mer

Contact us

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.