Referenser

Regis Branschstudie

Varje år genomförs en omfattande branschstudie av Regi inom bland annat affärsjuridik.

För att delta i branschstudien lämnar vi referenser till våra befintliga klienter för chansen att uttala sig anonymt angående de tjänster som de tillhandahållit hos  oss.

Nedan vill vi dela med oss av vissa utvalda påståenden som lämnats av våra klienter som vi har arbetat med.

Läs mer om Regis branschstudie här.

Regis Branschstudie 2020

Vad som gör MarLaw unika enligt klienterna

”De har en unik kunskap och fingertoppskänsla och kan ge snabba och adekvata svar. De jobbar så mycket med marknadsföringsfrågor.”

 

”Extremt kunniga inom vårt område, pålitliga och håller leveransdeadline.”

 

”Juridisk spets- och specialistkompetens, samt en lång och pålitlig relation med personliga bindningar.”

Leveransförmåga – Klienternas feedback

”Leveranser i tid, proaktivitet och resultat till belåtenhet.”

 

”Perfekt i alla avseenden.”

Byråpresentation – Klienternas feedback

”MarLaw har på ett rationellt sätt visat på fördelarna av att använda byrån för mer än de självklara delarna av verksamheten. Vi har successivt i och med att de visat stor kompetens inom näraliggande områden utökat vårt samarbete till att omfatta mycket stora delar av sitt tjänsteutbud. De har varit tydliga med att de haft mer att erbjuda och vi har successivt utnyttjat detta mer och mer.”

Styrkor = Spetskompetens, kundfokus och lyhördhet

”De reder ut hur det förhåller sig, de tar reda på fakta och gör en bedömning utifrån det som står sig. De lägger ner arbete på det de gör.”

”Hög kompetens och kommersialitet i samband med lyhördhet och förmåga att kommunicera effektivt.”