Referenser

Regis Branschstudie 2020

Vad som gör MarLaw unika enligt klienterna

”De har en unik kunskap och fingertoppskänsla och kan ge snabba och adekvata svar. De jobbar så mycket med marknadsföringsfrågor.”

 

”Extremt kunniga inom vårt område, pålitliga och håller leveransdeadline.”

 

”Juridisk spets- och specialistkompetens, samt en lång och pålitlig relation med personliga bindningar.”

Leveransförmåga – Klienternas feedback

”Leveranser i tid, proaktivitet och resultat till belåtenhet.”

 

”Perfekt i alla avseenden.”

Byråpresentation – Klienternas feedback

”MarLaw har på ett rationellt sätt visat på fördelarna av att använda byrån för mer än de självklara delarna av verksamheten. Vi har successivt i och med att de visat stor kompetens inom näraliggande områden utökat vårt samarbete till att omfatta mycket stora delar av sitt tjänsteutbud. De har varit tydliga med att de haft mer att erbjuda och vi har successivt utnyttjat detta mer och mer.”

Styrkor = Spetskompetens, kundfokus och lyhördhet

”De reder ut hur det förhåller sig, de tar reda på fakta och gör en bedömning utifrån det som står sig. De lägger ner arbete på det de gör.”

”Hög kompetens och kommersialitet i samband med lyhördhet och förmåga att kommunicera effektivt.”

Testa vår Express Compliance Check

Gör en kostnadsfri marknadsrättslig kontroll online och få reda på om din marknadsföring innebär juridiska risker. Vid frågor kontakta oss.

Lanseras snart