Symbol

© är en symbol som är vanlig att se i bland annat böcker. Den står för att materialet är upphovsrättsligt skyddat men i Sverige har den ingen rättslig verkan. Symbolen fungerar ändå som en påminnelse om att materialet är skyddat, vilket kan avskräcka andra från att använda det på ett otillåtet sätt. I USA kan dock märkningen ha rättslig betydelse, på så sätt att det finns en presumtion för att användaren kände till att materialet var upphovsrättsligt skyddat när hen inträngde i rättigheterna.

För att få mer information om hur du på bästa sätt kan säkerställa  ett effektivt skydd för dina verk – kontakta någon av MarLaws skickliga jurister.

Contact us

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.