Youtube

Genom YouTubes tjänster finns enorma möjligheter att sprida och tal del av upphovsrättsskyddat material. Men vad får man egentligen ladda upp och vad får du göra med ett klipp på YouTube?

Upphovsrätten ger ensamrätt till rättighetsinnehavaren att framställa exemplar av verket samt att tillgängliggöra det för allmänheten. Det innebär att upphovsrättskyddat material inte får uppladdas på YouTube utan rättsinnehavarens samtycke. Vidare måste ideella rättigheter respekteras, så som att namnangivelse sker och att verket inte ändras på ett kränkande sätt.

Den som frivilligt uppladdar sitt eget upphovsrättskyddade material på YouTube kan välja att göra så antingen med YouTubes standardlicens eller med val av olika typer av CreativeCommon-licenser. CC kan beskrivas som standardavtalslösningar för den som önskar dela med sig av sitt skyddade material på ett friare sätt. Det kan till exempel röra sig om att man låter alla använda materialet – men att inga ändringar får göras, eller att det inte får användas kommersiellt.

Det är även mycket vanligt att länka till YouTube-material genom inbäddning, för en upphovsrättslig introduktion till länkning, se här.

Juristerna på MarLaw har stor kompetens på upphovsrättsområdet och bistår gärna med rådgivning kring alla dina funderingar. Hör av dig till oss om du bland annat har frågor kring

  • Användning av YouTube-material i utbildningar
  • Creative common och copyleft
  • Marknadsföring på YouTube

Contact us

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.