BIL Sweden

 

– Vi är mycket nöjda med våra ombud från MarLaw, som har visat på stor professionalitet och kunskap i ärendet, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Marknadsdomstolen har meddelat beslut i målet BIL Sweden mot MECA Sweden AB. BIL Sweden företräddes av ombuden advokat Daniel Tornberg och jur. kand. Alexander Jute från Advokatfirman MarLaw AB.

Domstolen förbjuder MECA Sweden AB vid vite av en miljon kronor att vid marknadsföring av bilverkstäder och bilreservdelar använda följande påståenden:
a) MECA är en märkesverkstad;
b) MECA är en märkesverkstad för alla märken;
c) MECA:s anslutna verkstäder kan serva alla bilar;
d) MECA:s anslutna verkstäder använder bara originaldelar;
e) oavsett vilket märke man än kör finns det en MECA-mekaniker med rätt kompetens och utbildning att ta hand om den;
f) MECA:s anslutna verkstäder kan genomföra samma service och reparationer som auktoriserade verkstäder;
g) MECA:s reservdelar kan hålla högre kvalitet än de auktoriserade verkstädernas reservdelar;
h) MECA kan erbjuda minst samma servicenivå, men i regel till ett mycket förmånligare pris än auktoriserade verkstäder;
i) eller andra påståenden med väsentligen samma innebörd, om så inte är fallet

Läs domen här: http://www.marknadsdomstolen.se/Filer/Avg%C3%B6randen/Dom2013-8.pdf

Läs Bil Swedens pressmeddelande här: http://www.bilsweden.se/publikationer/pressmeddelanden/bil-sweden-om-marknadsdomstolens-beslut-2013-05-02

För ytterligare frågor, kontakta Daniel Tornberg, Advokatfirman MarLaw, på telefon 08-230735 eller 070-618 88 28.