Företagsekonomiska Institutet

 

Advokatfirman MarLaw är en väl betrodd partner och rådgivare för FEI (Företagsekonomiska Institutet), en av de mest etablerade och välkända leverantörerna av professionell företagsutbildning i Sverige. Sedan år 2000 har MarLaws jurister och advokater anlitats som föreläsare hos FEI. Advokatfirman är också anlitad regelbundet som primär juridisk rådgivare vid upprättande av avtal, utvärdering av juridiska frågor kopplade till marknadsföring samt för att bistå i andra juridiska frågeställningar.