GDPR

Viktigt att känna till är att uppgifter om att någon är smittad av Coronavirus räknas som en personuppgift om hälsa. En sådan uppgift är en känslig personuppgift som enligt huvudregeln i artikel 9 Dataskyddsförordningen inte får behandlas. Undantag kan dock göras enligt artikel 9 b om behandlingen kan anses nödvändig för att arbetsgivaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter inom arbetsrätten. Inom det arbetsrättsliga ansvaret ligger bland annat att agera för att minska risken för att smittan sprider sig på arbetsplatsen. Det kan därför vara möjligt att informera anställda om att arbetstagare testats positivt. Dock ska företaget i detta fall värna om den smittade personens integritet och, om möjligt, undvika att övriga medarbetare kan identifiera personen. I första hand bör företaget informera om att ett fall konstaterats på arbetsplatsen och uppmana anställda att vara observanta på egna symptom. Om det finns särskilda skäl att namnge en smittad person, exempelvis för att skydda särskilt utsatta grupper, bör personen bara namnges till utvalda personer som behöver ta del av informationen. Informerande bör alltid ske i samråd med den smittade. Läs mer här.

Contact us

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.