Medierätt och marknadsrätt 2

Författare: Daniel Tornberg, Katarina Ladenfors

Detta är den andra boken i en serie om tre. Medierätt 1–3 tar tillsammans ett helhetsgrepp på mediejuridiken genom att fokusera på sådana lagar och regler som reglerar innehållet i våra medier. Denna fjärde upplaga är uppdaterad med hänsyn dels till den allmänna rättsutvecklingen på området, dels en ny marknadsföringslag som trädde ikraft den 1 juli 2008.

9789144076706
Köp boken

Contact us

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.