Marknadsföringsrättsåret som gått – En rapport från Advokatfirman MarLaw

Tillbaka till nyheter

Advokaterna Daniel Tornberg och Martin Zeitlin fortsätter den nyetablerade traditionen med att summera marknadsföringsrättsåret. Rapporten är en summering av den utveckling som skett inom marknadsföringsrätten år 2023. Bland annat har Sveriges dyraste marknadsföringsrättsliga tvist avslutats. Tillsynen har nästan dubblat antal granskningar samtidigt som det skett en minskning av antalet domstolsprocesser. Advokaterna delar även med sig om sina förväntningar för år 2024.

Läs mer här