Praktisk marknadsrätt

Författare: Carl Anders Svensson, Anders Stenlund, Torsten Brink, Lars-Erik Ström, Thomas Carlén- Wendels.

Den ledande handboken och läroboken för alla som planerar och genomför marknadsföringsåtgärder. Praktisk marknadsrätt är en handbok och lärobok som riktar sig till alla marknadsförare, annonsörer, reklamkreatörer, ansvariga reklamutgivare, delegerade reklamansvariga, marknadsekonomer, säljare, marknads- och produktchefer, marknads- och relationskonsulter, kommunikatörer och andra som arbetar med och beslutar om planering och genomförande av reklam och marknadsföringsåtgärder. Boken används även av advokater, företagsjurister, förbundsjurister och andra som har att bedöma reklam och marknadskommunikation från rättsligt och etiskt perspektiv. Praktisk marknadsrätt är mycket uppskattad som kurslitteratur såväl på universitet och högskolor som i näringslivets egen utbildningsverksamhet. Mycket arbete har lagts ner på att göra boken praktisk och lätt att använda både i det dagliga arbetet på företag, advokatbyråer, reklam- och PR-firmor samt inte minst i utbildning.

Köp boken

Kontakta oss

MarLaw skyddar din integritet och hanterar din personliga information i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Advokatbyrån MarLaw (organisationsnummer 556358-3508) ansvarar för personuppgifter som skickas till oss. All behandling av personuppgifter utförs enligt denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.