Regelsamling

Författare: Carl Anders Svensson, Thomas Carlén-Wendels, Torsten Brink, Lars-Erik Ström

Boken innehåller lagar och andra normer som reglerar företagens reklam och marknadsföringsåtgärder samt konsumentens ställning. Kompletterar den nya kommande upplagan av handboken Praktisk marknadsrätt (8u) men kan användas separat, tack vare det centrala urvalet. Ett kronologiskt innehåll kompletterar det ämnesindelade. Den nya marknadsföringslagen är inarbetad samt uppdateringar i övrig lag.

Köp boken

Kontakta oss

MarLaw skyddar din integritet och hanterar din personliga information i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Advokatbyrån MarLaw (organisationsnummer 556358-3508) ansvarar för personuppgifter som skickas till oss. All behandling av personuppgifter utförs enligt denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.