Reklam och regler

Vi hjälper våra klienter att förena kreativ och innovativ reklam med gällande regelverk. Enligt gällande regler för reklam är det visserligen annonsören som alltid har det huvudsakliga ansvaret för sin marknadsföring. Men även reklambyråer och andra reklamproducenter bör tillse att dem förstår sambandet mellan reklam och regler eftersom de har ett medverkansansvar för den reklam de är med och utformar. Byråerna måste försäkra sig om att den reklam de utformar är i enlighet med gällande regler.

Vi hjälper olika aktörer med att skriva de nödvändiga avtalen, såsom bl.a. samarbetsavtal, filmavtal, licensavtal och liknande. Vi förhandsgranskar reklam och lämnar förslag på kreativa lösningar så att reklam och regler harmoniserar med varandra. Vi utbildar även branschen i vilka regler som gäller vid skapandet av reklam.

Contact us

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.