Diskriminerande reklam

I många fall när det talas om diskriminerande reklam åsyftas könsdiskriminerande reklam. Det finns ingen särskild bestämmelse i marknadsföringslagen som tar sikte på just diskriminerande reklam på samma sätt som det finns i ICC.s regler för reklam och marknadskommunikation, ICC:s regler. Terminologin kring diskriminerande reklam bygger på samma grundtankar som förbud mot diskriminering i allmänhet. Det innebär att reklam som uppmanar eller överser med någon form av diskriminering, inbegripet ras, nationalitet, härkomst, sexuell läggning, kön, ålder, funktionsnedsättning eller religion inte kan anses vara etisk enligt ICC:s regler. Marknadskommunikation ska utformas i enlighet med företags sociala ansvar vilket implicit innebär ett förbud mot diskriminerande reklam.

Våra jurister är specialiserade på reklamjuridik och har den fingertoppskänsla som behövs för att hjälpa företag att kommunicera med marknaden på ett lagligt och etiskt sätt. Det innebär att vi bedömer huruvida en marknadsaktivitet riskerar att utgöra diskriminerande reklam och om så är fallet kommer vi med konkreta tips på åtgärder som medför att reklamen anses vara tillåten i enlighet med gällande regelverk.

Contact us

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.