Rusta

 

Anders Forsgren
Grundare & Ägare
Rusta AB

”Vi har arbetat med advokatfirman MarLaw i många år. Eftersom vi utmanat obalanserna i distributionskedjorna för vardagliga konsumentprodukter har vi fått en hel del motstånd från de existerande aktörerna. Vi tar med hjälp av våra designers fram ett stort antal egna säsongs-, fritids- och heminrednings-produkter som ibland tyvärr kopieras. Traditionella tillverkare och grossister har också känt sig hotade på grund av våra låga priser och i flera fall tagit till juridiska motåtgärder. Vi behöver därför en juridisk partner inom marknadsrätten som är påläst och snabbt kan ställa upp och ge oss goda råd och även driva processer när det behövs. Det jag särskilt uppskattar med MarLaw är att de visar på sådan konsekvent hög kompetens och inte svarar ”det beror på” utan istället ger mig klara besked ”vår bedömning är att ni har rätt (eller ibland fel!)”. Det är en stor trygghet att ha MarLaw som juridisk partner. MarLaw har blivit en naturlig del i vår ”Supply Chain” och samarbetet har varit mycket lönsamt för oss.”