Bolagsnamn

”Ett skyddat företagsnamn innebär att ingen annan än innehavaren av företagsnamnet får använda det eller ett med denna förväxlingsbart kännetecken”

Den 1 januari 2019 trädde en ny lag om företagsnamn i kraft och ersatte den tidigare firmalagen där det huvudsakliga skyddet för näringskännetecken reglerades. I den nya lagen ersätts begreppet firma med företagsnamn och begreppet bifirma ersätts med särskilt företagsnamn.

Ett företagsnamn är den benämning under vilken en näringsidkare driver sin verksamhet och om en del av verksamheten drivs under en särskild benämning utgör denna ett särskilt företagsnamn. Ett skyddat företagsnamn innebär att ingen annan än innehavaren av företagsnamnet får använda det eller ett med denna förväxlingsbart kännetecken. Innehavaren av företagsnamnet får således automatisk ensamrätt till kännetecknet även som varukännetecken.

En näringsidkare kan förvärva ensamrätt till ett företagsnamn på två sätt, genom registrering eller inarbetning. En registrering av företagsnamn hanteras av Bolagsverket för alla näringsdrivande företag förutom stiftelse och där en förutsättning för att kunna registrera företagsnamnet krävs det att företagsnamnet har särskiljningsförmåga. Det innebär att bolagsnamnet inte endast får beskriva den verksamhet som bedrivs under bolagsnamnet. Bolagsnamnet får inte heller vara för likt ett annat bolagsnamn eller varumärke eller i övrigt vara i strid mot gällande lag.

Ett företagsnamn som är skyddat genom inarbetning innebär att företagsnamnet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig, även kallat omsättningskretsen, är känd som beteckning för den verksamheten som bedrivs under kännetecknet.

Advokatfirman MarLaw hjälper företag att avgöra hur de bäst kan dra nytta av sina kännetecken och hjälper dig att söka skydd och bevaka din företagsrätt. Vi skapar strategier och bistår i företagsrättsliga processer rörande intrång, överlåtelse och otillbörlig konkurrens.

Kontakta oss vid frågor om:

  • Företagsintrång
  • Registrering av företag
  • Ändring av företag
  • Licensavtal