Know-how

”Begreppet know-how beskriver ett företags säregna tekniska och ekonomiska kunskaper och erfarenhet, exempelvis kunskap om hur en viss teknik ska användas”

Begreppet know-how beskriver ett företags säregna tekniska och ekonomiska kunskaper och erfarenhet, exempelvis kunskap om hur en viss teknik ska användas. Denna kunskap och erfarenhet behöver inte vara hemlig för att kunna skyddas, men kunskapen kan även utgöra en företagshemlighet beroende på omständigheterna i fallet. Att dessa tillgångar skyddas är viktigt med tanke på den centrala roll som know-how spelar i många verksamheter. Ett sätt att skydda tillgången är ingå sekretessavtal genom vilket exempelvis anställda förbinder sig att inte avslöja företagets know-how.

Ett sekretessavtal kan även gälla efter att anställningsförhållandet upphört, vilket skiljer sig från arbetstagarens lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren som endast gäller under anställningsförhållandet.

Om du som företag har ett behov av att skydda ert know-how eller behöver hjälp med att upprätta ett sekretessavtal är du välkommen att ta kontakt med våra erfarna jurister på Advokatfirman MarLaw.