Sveriges Kommunikationsbyråer

Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för konsulter inom nio olika discipliner av marknadskommunikation: action marketing, design, direktreklam, event, interactive, mobil, media, pr, och reklam.

ARU – ansvarig reklamutgivare

Som producent av marknadskommunikation ansvarar du för att föreslagna marknadsföringsåtgärder inte strider mot gällande lagregler, etiska regler eller branschpraxis. För en framgångsrik kommunikation och ett lyckat samarbete med kunden är det viktigt att du känner till vilka rättsliga regler som styr marknadskommunikationen och hur de tillämpas i praktiken.

Medlemsföretag i Sveriges Kommunikationsbyråer skall ha minst en medarbetare som är ARU, ansvarig reklamutgivare. Att byrån har en person anställd med aktuell och uppdaterad ARU-kompetens är också ett krav enligt branschens rekommendationer för samarbete mellan reklamproducent och reklamköpare.

Den här kursen ger dig praktisk vägledning om den juridiska spelplanen som gäller för all form av marknadskommunikation i olika medier. Utbildningen är case-baserad och inriktad på hur din kommunikationsbyrå ska arbeta med juridiska frågor vid produktion av marknadskommunikation. Kursen riktar sig till produktionsledare, projektledare och ledning på kommunikationsbyråer, men även till marknadsansvariga på företag och i organisationer.

Mer information om Berghs School of Communication och ARU-kursen finns här.

Har du frågor om kursen ARU kontakta kursansvarig advokat Cecilia Torelm Tornberg
Telefon: +46 733-59 50 68
Mail: Cecilia.torelm@marlaw.se