Sveriges spannmålsodlareförening

 

Sverige Spannmålsodlare ”SpmO” är en ideell intresseförening för svenska bönder. Föreningen tog ställning mot en aggressiv marknadsföringskampanj från en av de största livsmedelskedjorna i Sverige. Matkedjan hävdade att traditionellt odlad mat var ohälsosamt och giftigt.

”Vi blev provocerade av kampanjen på ett känslomässigt plan men också bekymrade över de ekonomiska konsekvenserna för våra medlemmar. Vi kände att vi måste agera för att skydda det traditionella svenska jordbruket. Jag kontaktade MarLaw eftersom de hade det bästa ryktet i branschen. Processen var kostsamt både tidsmässigt och ekonomiskt men absolut värt det. Vi vann till slut tack vare MarLaw.” Säger Per Sandberg, dåvarande ordförande i SpmO.