Varumärket

 

 

Författare: Marcus Ateva, Carl Anders Svensson och Rita Mårtenson

Varumärket – strategi och juridik är uppbyggd runt tre delar. I den första delen presenteras betydelsen av varumärken och varumärkesstrategier i ett marknadsföringsperspektiv. Den första delen följs av en omfattande genomgång av varumärkesbyggande i ett juridiskt perspektiv. Den andra delen bygger på den nya varumärkeslagen, i ett immaterialrättsligt perspektiv, och ger exempel på hur varumärkeslagstiftningen har tillämpats i ett antal rättsfall. Den tredje och sista delen i boken handlar om det marknadsrättsliga skyddet för varumärken samt det immaterialrättsliga sanktionssystemet.