GDPR

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, (Dataskyddsförordning (GDPR)) börjar tillämpas från den 25 maj 2018. Som konsekvens av förordningen kommer även en ny dataskyddslag införas i Sverige, som komplement tillsammans med en del speciallagstiftning.

Dataskyddsförordningen syftar till att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU. Det underliggande syftet är att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Ytterligare ett syfte är att skydda enskildas rätt till skydd av personuppgifter.

Förordningen innebär en mängd juridiska såväl som praktiska frågor som måste hanteras av företag och organisationer.

 

Läs mer här om våra olika utbildningar och seminarier!

Kontakta oss