Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen konstituerades den 23 februari 1971. Ändamålet med Föreningen är att främja intresset för och kunskapen om svensk och internationell konkurrens- och marknadsrätt. Inför bildandet framhölls att Föreningen ska vara obunden av alla intressegrupperingar vilket alltjämt gäller.

Föreningen anordnar möten, föredrag, stödjer forskning och utbildning samt dokumentations- och publikationsverksamhet på det marknadsrättsliga området. Föreningens möten är ett forum för kvalificerade rättsliga diskussioner.

 

 

..                                 ...                 .             .                                               .

Föreningen har idag ett drygt hundratal medlemmar som utgörs av bland andra personer verksamma vid universitet och högskolor, vid domstol och inom statsförvaltning, i näringsliv och inom organisationer, personer verksamma inom reklam- och medieområdet samt andra personer intresserade av det konkurrens- och marknadsrättsliga området.

Medlemskapet kostar 200 kr per person och år och du är välkommen att anmäla dig genom att skicka dina kontaktuppgifter till kmf@marlaw.se .

Kontakta även Cecilia Torelm om du har några övriga frågor om Föreningen eller LIDC, på telefonnummer 08-23 07 35 alternativt via e-post till

LIDC – International League of Competition Law

Inom Föreningen finns en särskild internationell avdelning som är ansluten till LIDC – International League of Competition Law.

Vi på konkurrens och Marknadsrättsliga föreningen arrangerar årets kongress för LIDC i Göteborg den 21 till 24 september.

 

..                                 ...                 .             .                                               .

Ur programmet hittar ni bland annat följande:

Introduction to the New Horizontal Guidelines of the European Commission
Annemarie ter Heegde – Deputy Head of Unit in the European Commission´s Directorate-General for Competition (DG COMP)
Greenwashing in advertising
Current IP law issues of great practical significance For in-house counsel

Utöver det vetenskapliga programmet kommer det finnas möjlighet att nätverka och diskutera konkurrensrättsliga och IP-rättsliga frågor.

Läs mer och registrera dig här: https://www.ligue.org/congress/2023/

 

Vi värnar om din integritet!

Konkurrens- och marknadsrättsliga förningen (”KMF” eller ”vi”) behandlar dina personuppgifter med syfte och ändamål att administrera din inbjudan till och deltagande vid våra utbildningstillfällen samt evenemang.

De personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är dina kontaktuppgifter såsom e-postadress. Uppgifterna har vi inhämtat från offentliga källor som finns allmänt tillgängliga på internet.

Vi baserar vår behandling av dina personuppgifter på artikel 6.1 (f) GDPR, dvs. vårt berättigade intresse av att kunna bjuda in dig och övriga intressenter till våra utbildningstillfällen samt evenemang. Efter noga övervägande anser vi att KMF har ett berättigat intresse som överväger ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade. Behandlingen bedömer vi vidare vara nödvändig för att uppnå ändamålen med behandlingen.

KMF kommer att lagra dina personuppgifter som längst fram till utbildningstillfället eller evenemanget som din inbjudan berör, därefter raderas dina personuppgifter.

 

..                                 ...                 .             .                 .

Du har vissa rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679), exempelvis rätten att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av vår behandling. Du har även en rätt till dataportabilitet. För mer information om dina rättigheter och hur du utövar dessa gentemot KMF och vår behandling av dina personuppgifter, vänligen läs vår integritetspolicy.

Har du några frågor eller funderingar över hur KMF behandlar dina personuppgifter, eller om du vill utöva dina rättigheter gentemot oss är du varmt välkommen att skicka ett e-postmeddelande till [ange KMF:s e-postadress]. Du har även rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du anser att vi behandlar dina personuppgifter felaktigt. Detta gör du enklast genom att skicka ett e-postmeddelande till imy@imy.se.