Clubhouse – den nya social mediaplattformen i korthet från ett rättsligt perspektiv

Tillbaka till nyheter

Den nya social mediaplattformen Clubhouse från USA har nyligen lanserats i Sverige. Plattformen är ett digitalt chattforum där användare kan starta röstsamtal och där alla som använder plattformen kan ansluta sig till samtalet. Samtalen sparas inte efter att de avslutats.

En uppmärksammad händelse föregående helg har aktualiserat diskussion kring vad som får och inte får sägas i samtalsrummen. Sociala medier är inget som undgår ordinarie lagstiftning varför brott som förtal kan bli aktuella i samtalsrummen hos Clubhouse. I dagsläget verkar det inte finnas någon begränsning för antalet personer som kan befinna sig i ett samtalsrum varför spridningsvillkoret för förtal kan uppfyllas. Att samtalen inte sparas har ingen betydelse ur förtalssynpunkt.

Det är möjligt att den så kallade webbsändningsregeln som återfinns i yttrandefrihetsgrundlagen blir aktuell för Clubhouse. Regeln innebär att en schemalagd livesändning som görs tillgänglig för allmänheten kan falla inom ramen för grundlagsskyddet och därmed behöva en ansvarig utgivare. När en ansvarig utgivare finns blir även de ansvariga för potentiella brottsliga påståenden som sker i samtalsrummet om påståendena bryter mot grundlagen. Huruvida webbsändningsregeln kommer vara aktuell för Clubhouse är dock oklart i dagsläget.

Djupare utredning från MarLaw avseende Clubhouse följer.