Designskydd

Designskyddet är ett skydd som hindrar konkurrenter från att utnyttja samma design. Designskyddet tillkommer efter en designregistrering hos Patent- och registreringsverket. Designskyddet gäller under max 25 år och avser endast ett skydd för en produkts utseende, inte dess funktion. Designskyddet är ett skydd för den som vill skydda sina nyskapande designer, former och mönster vid utvecklingen av nya produkter. Skyddet informerar konkurrenter eller andra aktörer på marknaden om att du har ett designskydd för utformningen av produkten, vilket i sin tur är en konkurrensfördel. Designskyddet innebär även en säkerhet för den som skyddat sin produkt vid eventuell tvist eftersom det innebär ett starkt bevis att kunna visa upp sin dokumenterade rätt i form av ett designskydd i förhållande till eventuella intrångsgörare. I Sverige ansöks om designskydd hos Patent- och registreringsverket och skyddet gäller då i Sverige. Vill man istället erhålla ett starkare designskydd som hindrar aktörer från andra länder går det att söka ett så kallat skydd för gemenskapsformgivning. En sådan ansökan som gäller i hela EU lämnas in hos The Office of Harmonization for European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

Contact us

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.