Reklamjuridik

”Reklamjuridiken ställer krav på annonsörer och andra medverkande reklamkommunikatörer som är ansvariga för innehållet i reklamen”

Reklamjuridiken används ofta som ett samlingsbegrepp för den del av lagstiftningen som reglerar vad reklam får innehålla och hur den får utformas. Den EU-anpassade marknadsföringslagen med sanktioner bl.a. i form av dryga böter (marknadsstörningsavgift) innebär att misstag på reklamjuridikens område kan få stora ekonomiska konsekvenser utöver den badwill som orsakas vid överträdelser av regelverket. Reklamjuridiken ställer krav på annonsörer och andra medverkande reklamkommunikatörer som är ansvariga för innehållet i reklamen. Våra jurister är specialiserade på reklamjuridik och bistår aktörer med rådgivning inom det reklamjuridiska området. Vi har lång erfarenhet av reklamjuridik vilket innebär en särskild spetskompetens där vi med fingertoppskänsla hjälper företag att på ett lagligt och etiskt sätt kommunicera med marknaden.

Vi bistår bl.a. med riskanalyser för olika marknadsaktiviteter, upprättar avtal samt anlitas flitigt vid tvister och förhandlingar på det reklamjuridiska området.

MarLaws jurister har även författat åtskilliga böcker, artiklar och andra läromedel inom reklamjuridikens område, såsom t. ex. Praktisk marknadsrätt, Rätt i medieproduktion och TV-kampanjer samt Upphovsrätt i reklam och media. Kontakta oss för rådgivning.