Från deckare till rättstvister: Läs intervju angående Marknadskriget – Tio verkliga rättsfall, med Camilla Grebe i Dagens Industri

Tillbaka till nyheter

Läs intervju med Camilla Grebe, huvudförfattare till Marknadskriget – Tio verkliga rättsfall, i Dagens Industri här. Medförfattare till boken är Anders Torelm, mångårigt verksam inom näringslivet, som fungerat som projektledare för boken och svarat för intervjuer och research.

Marknadskriget – Tio verkliga rättsfall är en ny bok med spännande verkliga historier om när gränserna för reklam och marknadsföring utmanas och testas.