IAB

 

MarLaw har ett samarbete med den svenska organisationen IAB och erbjuder organisationens medlemmar juridisk rådgivning bland annat genom tjänsten ”Fråga advokaten”. Medlemmarna får därigenom juridiskt stöd i frågor rörande immaterialrätt, marknadsföringsrätt, avtalsrätt och dataskyddsrätt av MarLaws partner och advokat Katarina Ladenfors.

 

Läs mer här: https://iabsverige.se/fraga-advokaten/