ICC Sverige lanserar uppdaterade riktlinjer för ansvarsfull marknadskommunikation om miljö och klimat

Tillbaka till nyheter

ICC Sweden lanserar uppdaterade riktlinjer för ansvarsfull marknadskommunikation om miljö och klimat. Syftet är att förbättra användningen av miljöpåståenden i marknadskommunikation och att vägleda företag att kommunicera sitt miljö- och klimatarbete på ett etiskt och vederhäftigt vis. Läs pressmeddelande här.

I samband med de uppdaterade riktlinjerna, lanseras även en ny officiell ICC-kurs om ansvarsfull kommunikation. Kursens innehåll har utvecklats av Advokatfirman MarLaw på uppdrag av ICC SwedenSveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM). Daniel Tornberg, advokat och partner på Advokatfirman MarLaw och Alexander Jute advokat och partner på Advokatfirman MarLaw håller i utbildningen.