Idag den 1 september 2022 skärps marknadsföringsreglerna

Tillbaka till nyheter

Idag den 1 september 2022 träder lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486) (2022:656) i kraft. En rad nya och ändrade bestämmelser ändrar taket för marknadsstörningsavgift, förtydligar innebörden av otillbörlig marknadsföring och introducerar nya åtgärder vid marknadsstörningar.

Vad gäller de nya marknadsföringsreglerna?

Från och med idag införs ett högre tak för sanktionsavgifter, nya tuffare krav på prissättning och kampanjer och nytillkomna sanktionsåtgärder vid marknadsstörningar. Det nya taket för sanktionsavgifter kan nu uppgå till 4 % av ett bolags årsomsättning föregående år. Affärsriskerna för ett bolag kan därmed bli omfattande vid överträdelser. Företag måste kunna visa att man tillämpat ett pris i minst 30 dagar för att utgå från det priset när en prissänkning marknadsförs. Det införs även krav på tydligare information kring konsumentrecensioner och erbjudanderankningar.

Varför genomförs ändringarna?

EU-kommissionen har blivit varse genom undersökningar att tidigare lagstiftnings inte har lett till önskad efterlevnad hos marknadens aktörer. De nu höjda sanktionerna är ämnade att ha en avskräckande effekt och därmed öka efterlevnaden. Dessutom fanns ett behov av modernisering av lagstiftningen av andra skäl, framförallt gällande digital kommunikation. Exempel på åtgärder inom det området är kraven kring prisinformation och krav på tydligare information gällande konsumentrecensioner. På en global marknad tjänar den typen av rekommendationer, från främlingar som är intresserade av samma produkt eller tjänst, närmast som ett substitut för en personlig rekommendation. Den typen av recensioner kan alltså antas påverka konsumenternas beslut, och det avspeglas i den nya lagstiftningen.

Vilka är de mest centrala åtgärderna att fokusera på för företag som riktar sig till konsumenter?

Marknadsföring är ett viktigt complianceområde där det bör säkerställas att företagets marknadskommunikation följer aktuell lagstiftning. Har företaget inte kapacitet internt att möta de nya kraven är det att rekommendera att snarast ta hjälp att inrätta eller uppdatera de befintliga rutinerna för att undvika onödiga affärsrisker och, i förlängningen, kostnader.

Läs mer om ändringarna i marknadsföringslagen här.