IFI


IFI – Institutet för informationsteknologi är en kommersiellt oberoende organisation som erbjuder kurser, seminarier och certifieringsprogram. Tillsammans med IFI erbjuder MarLaw följande föreläsningar.

Internetjuridik

Allt fler företag och organisationer använder internet som kommunikationskanal, men här saknas det ofta kunskap kring vilka juridiska lagar och regler som gäller. Internet är ingen ”lagfri” zon, utan alla lagar som reglerar kommunikation och marknadsföring, gäller även här. Dessutom finns det ett antal lagar som gäller särskilt för internet. Det innebär att vid internetpublicering är det en mängd lagar som kan komma att beröras, och det kan bli kostsamt om man inte känner till dessa.

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med kommunikation, information eller marknadsföring i såväl offentlig som privat sektor, och som vill få en övergripande bild av de regelverk som aktualiseras vid internetpublicering. Oavsett om du arbetar som informatör, kommunikatör, marknadsförare eller webbredaktör är det viktigt att ha grundläggande kunskaper i internetjuridik. Vi går igenom det du bör ha koll på!

Polices för digitalisering och sociala medier

Hur gör vi en tydlig IT-policy? Frågorna är många men företag och organisationer saknar ofta kunskap på området. Kursen IT-policy redogör för hur man upprättar en tydlig IT-policy och varför både företag och organisationer, stora som små, tjänar på det. Vad är det som gäller be-träffande samtycke, riktlinjer, information, syfte och avvägning? Vi ger de juridiska förutsättningarna och redogör för rättsläget idag. Vi bidrar också med en checklista på vad en IT-policy bör innehålla och vem som ansvarar för att den efterlevs och uppdateras vid införandet av ny teknik.

IT-rättsforum – den kompletta IT-rättsdagen

IT-rätten har kommit att bli ett eget rättsområde som idag har stor betydelse för såväl näringsliv som offentlig förvaltning. Ämnet sträcker sig över ett stort antal andra rättsområden och många efterfrågar mer kunskap inom området. Relationen mellan kunder och leverantörer har under de senaste 20 åren utvecklats genom framtagande av olika affärsmodeller för leverans av tjänster och produkter inom IT-området.

IFI arrangerar nu IT-rättsforum för andra året i rad, en dag med fokus på nyheter och aktuella IT-rättsliga frågeställningar. Marknadens ledande advokater och jurister inom IT-rätt ger dig en uppdatering om den senaste utvecklingen inom IT-rätten och du har möjlighet att få konkreta råd för hur frågeställningar inom området kan hanteras i din verksamhet.

Kursen syftar till att ge dig mer kunskap om IT-rätt eller en uppdatering om de senaste nyheterna på området. Vi vänder oss till dig som jobbar som CIO, CFO, inköpare, marknadsförare, IT-strateg, IT-säkerhetschef, projektledare eller har annan position inom IT-området. Vi vänder oss även till dig som är jurist eller advokat och som behöver fräscha upp dina IT-rättsliga kunskaper. Vi rekommenderar även kursen till våra certifierade avtalsstrateger eller till dig som tidigare gått någon av våra juridikkurser, då dagen ger dig en uppdatering om de senaste IT-rättsliga nyheterna.