IFI


IFI – Institutet för informationsteknologi är en kommersiellt oberoende organisation som erbjuder kurser, seminarier och certifieringsprogram. Tillsammans med IFI erbjuder MarLaw följande föreläsningar:

Marknadsrättsdagen 

I samarbete med IFI arrangerar Advokatfirman MarLaw Marknadsrättsdagen varje år.

Under marknadsrättsdagen får du alla de juridiska uppdateringar du behöver veta utan att du själv behöver leta information och läsa krångliga och svårbegripliga texter. De juridiska experterna som föreläser på konferensen är mycket erfarna och pedagogiska vad det gäller att göra tunga lagtexter och domar lättillgängliga för marknadsförare och kommunikatörer.

Målgrupp
Dagen vänder sig till dig som arbetar med marknadsföring och kommunikation inom såväl B2C som B2B. Den är även högst relevant för bolagsjurister och för dig som arbetar med juridisk rådgivning.

Cookies, tredjehandscookies och ePrivacyförordningen

Det kommer inom kort en hel del nya förutsättningar att anpassa sig till vad det gäller cookies, tredjehandscookies och digital marknadsföring. Eftersom tredjehandskakor gör det möjligt att skapa mer heltäckande kartläggningar av användarens beteenden och vanor anses de vara känsligare ur ett integritetsperspektiv – och som en konsekvens av detta tar Google bort stödet för tredjehandscookies i början av nästa år, det för att värna om den personliga integriteten.

I och med uppgraderingen till iOS 14.5 tar Apple bort stöd för deras IDFA (Identifier For Advertisers). Förändringen påverkar både appar och annonsörer eftersom det gör det betydligt svårare att följa upp kampanjer och skicka budskap till nischade målgrupper.

Vi väntar även in e-Privacyförordningen som bland annat ställer ökade krav på hanteringen av cookies. Vad innebär detta för våra möjligheter att använda cookies för analys av webbplatsbesök? Hur löser vi så att webbplatsbesökare att enkelt kan lämna samtycke till de cookies de själva vill?

 

Foto, film och ljud – juridik och avtal i sociala medier

Under detta webinarium får du en genomgång av juridik och avtalsfrågor gällande foto, film och ljud. Digitaliseringen innebär ökade krav på att organisationer har kunskap om rättigheterna till det material som publiceras och det kan bli kostsamt att göra fel. Vi fördjupar oss i de lagar och regler som är viktiga att förstå och följa när vi använder oss av bild och video i vår verksamhet. Det är aktuellt inte minst vid publicering i sociala medier och i vår digitala marknadsföring.

Vi går även igenom relevanta nyheter med fokus på  Schrems II, GDPR och upphovsrätten. Vi går också igenom aktuella rättsfall. Vi får inte glömma att all behandling av personuppgifter, även bilder, kräver laglig grund. Webinariet är relevant för såväl offentlig som privat sektor.

Uppfyller din verksamhetens integritetspolicy de ökade kraven?

I slutet av mars 2022 beslutade IMY efter tillsyn av Klarna att bristfällig information om personuppgiftsbehandling lämnades på flertalet punkter. IMY konstaterade att det ställs höga krav på att de registrerades rättigheter återges på ett precist, fullständigt och lättöverskådligt sätt, samt att de länder som är föremål för tredjelandsöverföringar preciseras.

IMY konstaterade vidare att det återfanns brister både vad gäller precisering av för vilken tid personuppgifter lagras, eller enligt vilka kriterier denna bestäms, samt tydlig återgivning av för vilka ändamål och rättsliga grunder personuppgifter behandlas. Dessutom konstaterade IMY att det i samband med automatiserat beslutsfattande krävs att det tydligt framgår meningsfull information om logiken bakom, samt betydelsen av de förutsedda följderna med en sådan personuppgiftsbehandling. Beslutet innebär ett förtydligande vad gäller kraven på innehållet i en integritetspolicy.

Mer information om kurser samt bokning