Immaterialrätt

Immateriella rättigheter är idag ett givet strategiskt konkurrensmedel på en allt mer internationell marknad och i många fall en ovärderlig tillgång. När det gäller immateriella tillgångar blir äganderätten diffus och det kan vara svårt att peka ut vad som skyddas och bestämma vilka rättigheter ägaren ska ha.

MarLaws jurister har en gedigen erfarenhet av att hantera såväl nationella som internationella frågor om immateriella rättigheter. Vi hjälper till med att identifiera och kommersialisera immateriella rättigheter samt utveckla immaterialrättsliga strategier. Vi hjälper även till med att skydda, bevaka och försvara verksamheters immateriella rättigheter, inkluderat registrera varumärken, patent och mönster samt agera ombud vid immaterialrättsliga processer rörande intrång, ogiltighet, hävning och otillbörlig konkurrens.

MarLaws jurister har skrivit åtskilliga böcker, läromedel och artiklar inom immaterialrätt, t ex, Upphovsrätt i reklam och media, Nätjuridik – Lag och rätt på Internet, Regelguide för Radio och TV, Medierätt1, 2 och 3, Praktisk informationsrätt och Rätt i medieproduktion.

Kontakta oss om du har frågor om, tex.:

  • Upphovsrätt
  • Varumärkesrätt
  • Patenträtt
  • Designrätt/mönsterrätt
  • Firmarätt
  • Licensavtal

Contact us

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.