IT-Juridik

”Den snabba tekniska utvecklingen och Internets gränslöshet sätter äldre lagstiftning på prov och IT-juridiken förändras ständigt”

IT är idag ett självklart redskap för att hantera och effektivisera informationsflöden. Den snabba tekniska utvecklingen och internets gränslöshet sätter äldre lagstiftning på prov och IT-juridiken förändras ständigt. Det blir svårt att avgöra vilka regler som gäller i varje enskilt fall och avgöra hur gällande regler ska tillämpas. Utvecklingen ger upphov till förändrade förutsättningar mellan avtalsparter vilket ställer höga krav på licensavtal och kontrakt som både tar hänsyn till den snabba utvecklingen och till långsiktiga värden.

IT-juridik och domännamnsproblematik är ett av våra specialområden. Advokatfirman arbetar med t.ex. licensfrågor, avtalsfrågor, personuppgiftshantering och allmänna villkor.

MarLaws jurister har skrivit åtskilliga böcker, läromedel och artiklar inom IT-juridiken, t ex Nätjuridik – Lag och rätt på Internet, Praktisk informationsrätt, Rätt i medieproduktion och Upphovsrätt i reklam och media.

Kontakta oss om vid frågor om 

  • IT Juridik
  • IT-avtal
  • Licensavtal
  • Domännamnsfrågor och tvister
  • Lagval i Internetmiljö