IT-avtal

På IT-området finns flera olika standardavtal, de mest använda är IT & Telekomföretagens olika standardavtal bland annat Avtal 90, Allmänna Bestämmelser IT-projekt, Allmänna Bestämmelser IT-drift. Användning av standardavtalen är vanligt förekommande då företag beställer IT-system. De är oftast framtagna av leverantörerna och är alltså inte gemensamt förhandlade mellan leverantörerna och köparna. Avtalen är ofta allmänt hållna varför det är nödvändigt att parterna lägger till och preciserar vad som ska gälla dem emellan. De viktigaste delarna av avtalen är de som rör ansvar vid försening, fel och skador samt vilka möjligheter till åtgärder som parterna kan vidta vid avtalsbrott. Då standardavtalen är skrivna av leverantörerna är det ofta en bättre lösning att skriva ett eget avtal där man använder standardavtalen som grund.

Advokatfirman MarLaw är väl förtrogna med olika typer av IT-avtal och bistår med upprättande av avtal på IT-området, hjälper dig om tvist uppkommer och agerar processombud om tvisten skulle gå till domstol.

Contact us

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.