IT-avtal

På IT-området finns flera olika standardavtal, de mest använda är IT & Telekomföretagens olika standardavtal bland annat Avtal 90, Allmänna Bestämmelser IT-projekt, Allmänna Bestämmelser IT-drift. Användning av standardavtalen är vanligt förekommande då företag beställer IT-system. De är oftast framtagna av leverantörerna och är alltså inte gemensamt förhandlade mellan leverantörerna och köparna. Avtalen är ofta allmänt hållna varför det är nödvändigt att parterna lägger till och preciserar vad som ska gälla dem emellan. De viktigaste delarna av avtalen är de som rör ansvar vid försening, fel och skador samt vilka möjligheter till åtgärder som parterna kan vidta vid avtalsbrott. Då standardavtalen är skrivna av leverantörerna är det ofta en bättre lösning att skriva ett eget avtal där man använder standardavtalen som grund.

Advokatfirman MarLaw är väl förtrogna med olika typer av IT-avtal och bistår med upprättande av avtal på IT-området, hjälper dig om tvist uppkommer och agerar processombud om tvisten skulle gå till domstol.

Kontakta oss

MarLaw skyddar din integritet och hanterar din personliga information i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Advokatbyrån MarLaw (organisationsnummer 556358-3508) ansvarar för personuppgifter som skickas till oss. All behandling av personuppgifter utförs enligt denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.