Marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen är en specialdomstol som grundades år 1971 (under namnet marknadsrådet). Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden som berör bland annat marknadsföringslagen (2008:486), konkurrenslagen (2008:579), lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, även kallat avtalsvillkorslagen. Inom dessa rättsområden är marknadsdomstolen högsta instans vilket innebär att de inte kan överklagas. Advokatfirman MarLaw har stor erfarenhet av att företräda klienter i denna typ av processen.

Marknadsdomstolen kommer från och med den 1 september att ersättas av Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen. Detta innebär att en ny instansordning träder i kraft, och skapar möjlighet att föra talan om exempelvis konkurrensrätt och patenträtt i samma mål. Något som vi tror kommer att effektivisera processen.

Contact us

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.