Patent- och marknadsdomstolen

”Domstolen handlägger i princip samtliga av landets immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden”

Patent- och marknadsdomstolen samt Patent- och marknadsöverdomstolen inrättades den 1 september 2016 och ersatte den tidigare Marknadsdomstolen. Detta innebar att en ny instansordning trädde i kraft.

Patent- och marknadsdomstolen är en särskild domstol som utgör en del av Stockholms tingsrätt. Domstolen handlägger i princip samtliga av landets immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden. Många av de mål som inkommer inleds genom en ansökan om stämning och de ärenden som inkommer inleds ofta genom ett överklagat beslut som en myndighet, exempelvis Patent- och registreringsverket, har meddelat. Patent- och marknadsdomstolens domar och beslut överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Patent- och marknadsöverdomstolen utgör en del av Svea Hovrätt och har till uppgift att handlägga alla överklagande avgöranden från Patent- och marknadsdomstolen, förutsatt att prövningstillstånd meddelats. I huvudregel är det inte möjligt att överklaga Patent- och marknadsöverdomstolens avgöranden men i vissa fall kan domstolen meddela s.k. ventil och tillåta att ett avgörande överklagas till Högsta domstolen. I sådant fall krävs det också att Högsta domstolen beviljar prövningstillstånd för att målet ska tas upp till prövning. Det framgår av Patent- och marknadsdomstolens avgörande om det kan överklagas och vad man ska göra om man vill överklaga avgörandet.

Advokatfirman MarLaw har stor erfarenhet av att företräda klienter i denna typ av processer och behöver du som företag hjälp att föra talan i ett mål eller ärende är du välkommen att kontakta oss på Advokatfirman MarLaw.