Lotterilagen

”Alla spelbolag kan därför ansöka om licens och erhålla det förutsatt att lagens angivna krav uppfylls”

Den 1 januari 2019 började en ny spellag att gälla i Sverige. Den nya spellagen är tillämplig på spel i form av lotteri, vadhållning, kombinationsspel och pyramidspel där vinsten utgör pengar eller andra vinster med ett värde i pengar.

Den nya spellagen syftar till att öka konsumentskyddet och det föreligger nu ett krav om licens för den som tillhandahåller spel som faller inom lagens bestämmelser. Alla spelbolag kan därför ansöka om licens och erhålla det förutsatt att lagens angivna krav uppfylls.

I syfte att skydda konsumenterna mot spelmissbruk föreligger det numera ett krav på att alla spelare måste registreras och skapa ett spelkonto. Det har även bl.a. införts ett krav om måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter samt striktare krav om direktreklam och informationsskyldighet gentemot spelarna.

Den nya regleringen innebär även att reklamtävlingar i kombination av prestation- och slumpartade moment nu är tillåtet. Det har vidare tillkommit nya skatteregler och straffrättsliga sanktioner.

Advokatfirman MarLaw kan bistå med all rådgivning i förhållande till sökande av tillstånd och regulatorisk efterlevnad för spelbolag. Kontakta oss så ser vi till att säkra din verksamhet idag och i framtiden.