Marknadsföringsrättsåret som gått – En rapport från Advokatfirman MarLaw

Tillbaka till nyheter

Advokaterna Daniel Tornberg och Martin Zeitlin har skrivit en rapport om marknadsföringsåret som gått. Syftet med denna rapport är att på ett överblickbart sätt summera vår syn på marknadsföringsrättsåret 2022 eftersom det är svårt att hitta sammanhållen information på detta ständigt dynamiska rättsområde. Advokatfirman MarLaw har sedan starten år 1969 haft marknadsföringsrätten som en orubblig del av sin kärnverksamhet och kommer fortsätta ha det i framtiden. Denna summering redogör för årets lagstiftningsnyheter, domstolsprövningar samt tillsynen i Sverige.

Läs rapporten här.