Marknadsrätt

Marknadsrätten är ett rättsområde som inkluderar marknadsföring och konkurrensrätt med fokus på vilka marknadsföringsåtgärder som är tillåtna och när en konkurrent kan anses missgynnas av en aktörs agerande på marknaden. Marknadsrätten värnar om att det råder en fri konkurrens på marknaden vilket enligt konkurrenslagen innebär att en aktör på marknaden inte får eller riskera att snedvrida konkurrensen på marknaden eller att helt sätta den ut spel. I viss utsträckning kan även lagen om offentlig upphandling bli aktuell inom ramen för marknadsrättens konkurrensrättsliga perspektiv.

Vidare omfattar rättsområdet marknadsföringslagstiftningen och hit hör bland annat marknadsföringslagen och speciallagstiftning, som ser till att marknadsföringen inte är otillbörlig eller inte innehåller väsentlig information som konsumenter behöver få för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

Marknadsrätten är ett av de rättsområden inom vilket Advokatfirman MarLaw specialiserat sig och våra jurister har en gedigen erfarenhet av att bistå företag i dessa frågor.

Contact us

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.