Sandra Hanson

Advokat

Kontaktinformation

+ 46 73 526 84 80

sandra.hanson@marlaw.se

Kompetensprofil

Sandra Hanson har lång erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer med juridiska frågeställningar. Sandra är specialiserad på marknadsföringsrätt och immaterialrätt, IT-rätt och integritetsjuridik (GDPR). Hon är särskilt inriktad på regleringen kring spel och har varit ordförande i SEEM, Spelbranschens expertgrupp för etisk marknadsföring. Sandra är verksam som processombud vid domstol och biträder vid förhandlingar med myndigheter och privata organ. Hon har anlitats som föreläsare vid universitet, högskolor och diverse utbildningsinstitut och internutbildar organisationer och företag löpande.

Erfarenhet

2014 Advokat, Advokatfirman MarLaw AB
2009 Biträdande jurist, Advokatfirman MarLaw AB

Utbildning

2009 Juris kandidat, Stockholms Universitet
2008 Utbildning i förhandling, tvistelösning och medling, internationell affärsjuridik samt internationell handelsrätt, University of Technology, Sydney

Medlemskap

2014 Sveriges Advokatsamfund

Specialistområden

Marknadsrätt, Immaterialrätt, IT-rätt, Avtalsrätt, Dataskydd (GDPR)

Språk

Svenska, engelska

Publikationer

Reklamidentifiering vid marknadsföring i sociala medier, NIR, 20 maj 2020