Prejudicerande dom om miljöpåståenden från Patent- och marknadsöverdomstolen

Tillbaka till nyheter

MarLaw har genom Advokaterna Daniel Tornberg och Martin Zeitlin framgångsrikt företrätt branschföreningen för Sveriges ledande mineralullsföretag Swedisol mot bolagen Hunton A/S och AB vid Patent- och marknadsöverdomstolen i mål rörande miljöpåståenden. Läs mer i Swedisols pressmeddelande och ta del av domen här.

 

För frågor om domen juridiska betydelse kontakta Advokat Daniel Tornberg, daniel.tornberg@marlaw.se