Juridisk rådgivning

MarLaw erbjuder många olika typer av upplägg för juridisk rådgivning.

Erfarna processförare
Advokatfirman MarLaw AB – Advokatfirman för Marknadsrätt, har sedan Marknadsdomstolen inrättades 1972 engagerats som ombud i ett omfattande antal mål. Advokatfirman kan därför tillhandahålla en erfarenhet och kompetens som är unik. Advokatfirman MarLaw biträder även klienter i allmänna och specialdomstolar samt inför myndigheter. Det teoretiska försprånget kan ge övertag i domstolen och kan öka chanserna att vinna målen.

Vi utbildar branschen
Advokatfirman utbildar Ansvariga reklamutgivare (ARU) för Sveriges Kommunikationsbyråers räkning och Ansvariga Annonsgranskare för Tidningsutgivarna samt Ansvariga Webbutgivare för Sveriges Marknadsförbunds räkning. Advokatfirmans advokater och jurister utbildar även åt företag, organisationer, universitet, högskolor och reklamskolor som IHR, Berghs School of Communication liksom marknadsföreningar m fl. Läs mer om våra utbildningar.

Handböcker och läromedel
Redan 1975 skrev juristerna på MarLaw den välkända handboken Praktisk marknadsrätt som har blivit ett standardverk för alla som jobbar med marknadskommunikation. Åtskilliga andra böcker, läromedel och artiklar i marknadsrättsliga ämnen skrivs av Advokatfirmans jurister, t ex Den svenska marknadsföringslagstiftningen, Regelsamling i marknadsrätt, Regelguide för Radio och TV, Medierätt 1, 2 och 3, Praktisk marknadsrätt, Rätt i medieproduktion, Upphovsrätt i reklam och media och Nätjuridik – Lag och rätt på Internet. Läs mer om våra böcker.

Onlinetjänst
Snabba svar! Närmar det sig deadline? Behöver ni snabb kvalificerad juridisk rådgivning eller assistans? Advokatfirman MarLaw ger dig snabb hjälp och rådgivning per e-post eller telefon. Kontakta oss för att höra mer om vår onlinetjänst.