Konsumentskyddsdirektivet

”Dessutom föreslås att sanktionerna ska bli kraftfullare, likt GDPR med belopp upp till 4 % av ett bolags årsomsättning”

Ett moderniserat konsumentskydd (Regeringens proposition 2021/22:174) ställer högre och tuffare krav på marknadsföring riktad mot konsumenter. Dessutom föreslås att sanktionerna ska bli kraftfullare, likt GDPR med belopp upp till 4 % av ett bolags årsomsättning.

Vad innebär de nya konsumentskyddsreglerna?
De innebär en avsevärd höjning av sanktionsavgifterna när det gäller överträdelser av marknadsförings- och konsumentskyddsbestämmelser. Sanktionsnivåerna inom GDPR har fått ett väldigt stort genomslag i näringslivet, vilket man har tittat på och beslutat om en sanktionsnivå på 4 % av ett bolags årsomsättning. Det innebär att affärsriskerna för ett bolag som inte har rutiner för att inte överträda den här typen av lagstiftning kan bli betydande.

Vad är de viktigaste åtgärderna att vidta för företag som riktar sig till konsumenter?
Företag måste betrakta även det här området som ett viktigt complianceområde och tillse att marknadskommunikationen följer den lagstiftning som gäller för att undvika att exponera sig mot de nya sanktionerna. Har man som företag inte interna möjligheter bör man snarast ta hjälp att upprätta eller gå igenom de rutiner som finns i dagsläget för att undvika onödiga affärsrisker.

Vad är bakgrunden till de nya reglerna?
Bakgrunden är att EU-kommissionen via undersökningar har kunnat konstatera att efterlevnaden på marknaden från marknadens aktörer inte fungerar. För att komma till rätta med det tycker man att man behöver införa mer avskräckande sanktioner för att öka efterlevnadsnivån. Dessutom har kommissionen noterat att lagstiftningen släpar efter i vissa avseenden, framförallt när det gäller digital kommunikation. Eftersom man har sett ett behov av en moderniserad syn på marknadsföring i digital miljö införs nu en rad regler gällande densamma. Ett par av de mest centrala frågorna är prisinformation där man ser att de kampanjer som förekommer i en digital miljö kanske inte alltid utgår ifrån ordinariepriser som tillämpats i praktiken. Därför inför man nu en regel om att ett företag måste kunna visa att man tillämpat ett pris i minst 30 dagar innan det får kommunicera prissänkning med grund i ordinariepriset. Andra exempel är konsumentrecensioner, vilka är väldigt vanliga idag, och huruvida det finns riktiga konsumenter bakom recensionerna eller ej. Ett annat exempel är erbjudanderankningar i digital miljö där man i vissa fall kan ifrågasätta hur rankningarna görs. Där efterfrågas information om vad som ligger bakom att jag som konsument blir presenterad en viss rankning på ett visst sätt. Har företaget betalat sig upp i rankning eller är det mina digitala fotspår som avgör vad som presenteras för mig eller något annat. Här ställs krav på tydligare information.