Marknadskommunikation

”Marknadskommunikation omfattas av flera olika regelverk beroende på i vilket medium samt vilken produkt som marknadsförs”

Marknadskommunikation inkluderar alla meddelanden som en näringsidkare sänder ut till konsumenter för att, i första hand, öka försäljningen men även de meddelanden som sänds ut för näringsidkarens räkning för att påverka konsumenternas beteenden. Hit hör bland annat marknadsföring och reklam men till viss del även varumärkesbyggande åtgärder.

Marknadskommunikation omfattas av flera olika regelverk beroende på i vilket medium samt vilken produkt som marknadsförs. Har du frågor om marknadskommunikation och marknadsföring är du välkommen att kontakta våra jurister på Advokatfirman MarLaw.