Medierätt

”Huvudregeln är att det råder tryckfrihet och yttrandefrihet i Sverige, men alla skrifter eller medier omfattas inte av grundlagen”

Medierätt är ett område som i samband med teknikens framfart och utveckling vuxit där TV, radio, sociala medier, tidningar är exempel på olika medier.

Medierätten inkluderar såväl lag som etiska regler som i sig inte är stiftade i lag men som företag inom viss bransch frivilligt valt att följa, ett exempel på detta är Internationella handelskammarens (ICC:s) regelverk rörande reklam och marknadskommunikation. Medierätten aktualiserar även yttrande- och tryckfrihetens regleringar. Där yttrandefriheten omfattar TV och radio medan tryckfriheten inkluderar tryckta skrifter. Huvudregeln är att det råder tryckfrihet och yttrandefrihet i Sverige, men alla skrifter eller medier omfattas inte av grundlagen. Exempelvis inkluderas inte reklam av tryckfriheten eller av yttrandefriheten. Utan i fråga om marknadsföring eller marknadskommunikation gäller andra regler, såsom marknadsföringslagen men även det upphovsrättsliga skyddet kan bli aktuell i fråga om publicering av bilder eller texter. För radio- och tv gäller även radio- och tv-lagen.

Om en bild eller text är upphovsrättsligt skyddad innebär detta att upphovsmannen har en ensamrätt till verken. Om en skrift eller ett yttrande omfattas av grundlagsskyddet eller ej är inte alltid helt klart, utan gränsdragningarna dem emellan måste bedömas för varje situation. Advokatfirman MarLaw har god kunskap om medierätten och bistår med att i förhand granska marknadsföring som är tänkt att publiceras i olika medier, samt lämna rekommendationer till marknadsföraren. Har du frågor om medierätten är du välkommen att kontakta oss.